Thoracic Outlet Syndrome (TOS)

Uitleg

Thoracic Outlet Syndrome (TOS) verwijst naar een groep van symptomen veroorzaakt door de beknelling van de vaatzenuwbundel in de arm, schouder of nek. Deze aandoening kent drie verschillende subtypes: arteriële TOS, waarbij patiënten vaak een bleke hand, pijn en een kloppend gevoel ervaren; veneuze TOS, die zwelling, een zwaar gevoel en blauwkleuring van de hand veroorzaakt; en neurogene TOS, die zich uit in krachtverlies en een dof gevoel.

Mogelijke oorzaken

TOS ontstaat door de beknelling van de vaatzenuwbundel op één van de drie locaties: de scalenus driehoek, de costoclaviculaire ruimte, of de sub-pectoralis minor ruimte. Deze beknelling kan het gevolg zijn van diverse factoren zoals anatomische variaties of overbelasting door bepaalde activiteiten.

Behandelingen & diagnose

Een exacte diagnose van TOS is momenteel niet mogelijk, maar door middel van onderzoek en specifieke vragen kan een waarschijnlijkheidsdiagnose gesteld worden. De behandeling varieert per subtype en kan onder meer gericht zijn op het verbeteren van de houding, de mobiliteit rondom hals, borst en schouder, en aanpassingen in de leefstijl. Bij neurogene TOS wordt specifiek (revalidatie)training gericht op neurodynamica toegepast.

Herstelproces & tijd

Het herstelproces van TOS kan per subtype variëren. In de meeste gevallen wordt een goed resultaat verwacht binnen een periode van 6 weken, mits de juiste behandeling en training toegepast worden.
afspraak maken