Slijmbeursontsteking

Uitleg

Een slijmbeurs is een soort kussentje dat als een 'ballonnetje' functioneert tussen verschillende structuren in het lichaam, zoals spieren en botten. Het doel van een slijmbeurs is het verminderen van wrijving tijdens beweging. Een slijmbeursontsteking, of bursitis, treedt op wanneer deze slijmbeurs geërriteerd raakt, vaak door overbelasting of een afwijking in de beweging.

Mogelijke oorzaken

Slijmbeursontstekingen kunnen ontstaan door overbelasting bij nieuwe of ongewoon zware activiteiten, zoals tuinieren of lang wandelen. Zwakte of bewegingsbeperkingen binnen de kinetische keten verhogen ook het risico. Bijvoorbeeld, onvoldoende kracht of mobiliteit kan leiden tot een slijmbeursontsteking in de heup. Het aanpakken van deze onderliggende oorzaken is cruciaal voor effectieve behandeling en preventie van terugkeer.

Behandelingen & diagnose

De diagnose van een slijmbeursontsteking wordt gesteld op basis van de symptomen en kan bevestigd worden met een echografie. De behandeling begint vaak met het identificeren en aanpakken van de oorzaak van de irritatie. Fysiotherapie is meestal effectief; het kan nodig zijn om activiteiten die de slijmbeurs belasten tijdelijk te verminderen of aan te passen.

Herstelproces & tijd

Herstel van een slijmbeursontsteking kan snel plaatsvinden als de irritatie wordt verminderd. Als de symptomen na 2 tot 3 weken aanhouden, duidt dit vaak op een aanhoudende onderliggende oorzaak, zoals een bewegingsbeperking die de slijmbeurs blijft irriteren. Het volledige herstel is pas mogelijk wanneer de oorzaak van de irritatie volledig is weggenomen.
afspraak maken