Rotator cuff problematiek

Uitleg

De rotator cuff, bestaande uit vier spieren, is essentieel voor het roteren en heffen van de arm, en speelt een cruciale rol in schouderstabiliteit. Problemen hiermee manifesteren zich in diverse klachten, zoals pijn, stijfheid, krachtsverlies en instabiliteit.

Mogelijke oorzaken

Rotator cuff problematiek kan verschillende oorzaken hebben, zoals een scheur, ontsteking of inklemming. Deze problemen kunnen voortkomen uit overbelasting, een slechte houding of trauma. Elk type oorzaak kan specifieke klachten veroorzaken, zoals pijn, stijfheid, krachtsverlies en instabiliteit van de schouder.

Behandelingen & diagnose

De diagnose van rotator cuff problemen omvat actief en passief onderzoek, ondersteund door diagnostische testen zoals echografie. Overbelasting, slechte houding en trauma behoren tot mogelijke oorzaken. Behandeling is divers en omvat informatievoorziening, rust indien nodig, en revalidatietraining gericht op stabiliteit en houding.

Herstelproces & tijd

Het herstelproces van rotator cuff problematiek hangt af van de aard en ernst van de aandoening. Er wordt gestreefd naar een behandeltraject van ongeveer 6 weken, hoewel dit langer kan duren als een operatie nodig is. De therapie zal zich vooral richten op het verbeteren van de stabiliteit en houding door middel van (revalidatie) training.
afspraak maken