Laterale collaterale bandletsel (LCL)

Uitleg

De laterale band biedt ondersteuning aan de buitenzijde van de knie en zorgt voor stabiliteit, vooral wanneer de knie naar buiten beweegt. Geïsoleerde letsels aan de laterale band zijn zeldzaam en komen vaak samen voor met letsels aan de meniscus of kruisband.

Mogelijke oorzaken

Buitenbandletsel kan ontstaan door trauma waarbij de knie naar buiten beweegt. Dit kan gepaard gaan met vocht- en pijnlocatie aan de buitenzijde met eventueel een instabiel gevoel.

Behandelingen & diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van anamnestisch en beweegonderzoek. De LCL kan verschillende graden van schade hebben, waaronder graad 1 verrekking, graad 2 partiële ruptuur, en graad 3 volledige ruptuur. Alleen bij graad 3 kan er eventueel een operatie overwogen worden. De behandeling bestaat uit oefentherapie en opbouw van belasting van de knie. In eerste instantie worden statische oefeningen uitgevoerd, gevolgd door dynamische oefeningen gericht op de specifieke sportactiviteit.

Herstelproces & tijd

Een lateraal collateraal bandletsel (LCL-letsel) aan de buitenkant van de knie kan variëren in ernst en hersteltijd. Er zijn drie graden van letsel, elk met specifieke kenmerken en behandelplannen. Bij een graad 1 letsel is er sprake van een lichte overrekking of een kleine scheur in de knieband. Dit milde letsel herstelt meestal binnen 1 tot 3 weken. De behandeling bestaat uit rust, het aanbrengen van ijs, compressie, elevatie (RICE), en revalidatieoefeningen. Een graad 2 letsel is matig en betreft een gedeeltelijke scheur in de band. Het herstel duurt doorgaans 4 tot 6 weken en omvat RICE en fysiotherapie. De fysiotherapie richt zich op het verbeteren van mobiliteit, kracht en stabiliteit van de knie. Bij een graad 3 letsel is de schade ernstig, met een volledige scheur van de knieband. Het herstelproces is langer, variërend van 8 tot 12 weken. In sommige gevallen is een operatie nodig, gevolgd door intensieve revalidatie. Revalidatie speelt een cruciale rol in het herstel van LCL-letsel. Het omvat specifieke oefeningen die zijn ontworpen om de functionaliteit en stabiliteit van de knie te herstellen.
afspraak maken