Instabiliteit van de elleboog

Uitleg

Ellebooginstabiliteit treedt op wanneer een ligament van de elleboog is gescheurd of volledig is afgescheurd als gevolg van letsel, zoals een val of herhaalde bewegingen bij sporten zoals honkbal, rugby en vechtsporten. Ongeveer 6 op de 100.000 mensen worden getroffen door deze aandoening, waarbij 25% van alle elleboogklachten dislocaties betreffen.

Mogelijke oorzaken

Schade aan de elleboogbanden kan ontstaan door een val of door herhaalde bewegingen waarbij grote krachten vrijkomen, zoals bij werpsporten zoals honkbal. Andere sporten met verhoogd risico zijn rugby, handbal, volleybal, voetbal en vechtsporten. Deze activiteiten kunnen leiden tot scheuren of volledige afscheuring van de banden, resulterend in instabiliteit van de elleboog.

Behandelingen & diagnose

De behandeling hangt af van de ernst van het letsel. In gevallen waar geen operatie vereist is, kan fysiotherapie worden ingezet om de mobiliteit van het gewricht te herstellen, gevolgd door gerichte (revalidatie) training om de patiënt terug te brengen naar het vorige activiteitenniveau. Indien een operatie nodig is, zal de fysiotherapeut in samenwerking met de patiënt mobiliteitsbehoud oefeningen uitvoeren tijdens de initiële herstelfase, gevolgd door een gestructureerd trainingsprogramma om de gewenste functionaliteit te herstellen.

Herstelproces & tijd

Het herstelproces varieert afhankelijk van de ernst van de schade en of een operatie nodig is. Zonder operatie kan volledig herstel en terugkeer naar sportactiviteiten tussen de 8 en 12 weken duren. Indien een operatie vereist is, kan de herstelperiode oplopen tot 4 tot 8 maanden. Tijdens deze periode zal de fysiotherapeut eerst de mobiliteit behouden terwijl de patiënt een sling draagt, gevolgd door intensieve (revalidatie) training om de stabiliteit te herstellen.
afspraak maken