Impingement (subacromiaal pijnsyndroom, SAPS)

Uitleg

Een schouderimpingement is een inklemming van de pees in de schouder. Dit kan optreden tussen de schouderkop en het schouderdak, waarbij verschillende structuren bij overbelasting kunnen toenemen en worden ingeklemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een primair impingement, waarbij de oorzaak in het schoudergewricht zelf zit, en een secundair impingement, dat wordt veroorzaakt door een probleem buiten de schouder.

Mogelijke oorzaken

Subacromiaal impingement syndroom kan ontstaan door pathologie van structuren in de subacromiale ruimte, zoals de pezen van de rotator cuff, de lange kop van de bicepspees, de subacromiale slijmbeurs, en het bovenste kapsel van het schoudergewricht. Risicofactoren zijn onder andere vernauwing van de ruimte tussen het acromion en de humeruskop, leeftijdsgebonden degeneratieve veranderingen van de pees, overbelasting van de rotator cuff, slechte houding, scapulaire instabiliteit, en gleno-humerale hypermobiliteit. Patiënten ervaren vaak pijn aan de voorzijde of buitenzijde van de schouder, uitstralend naar de bovenarm, en pijn bij het liggen op de schouder of bij het pakken van iets hoogs.

Behandelingen & diagnose

Schouderpijn, veroorzaakt door een impingement syndroom, is de derde meest voorkomende klacht bij fysiotherapiebehandelingen. De symptomen zijn gebaseerd op neurogene en/of klassieke ontstekingsactiviteit door mechanische druk of inklemming van pezen van de rotator cuff of de slijmbeurs. Fysiotherapie blijkt zowel op korte als op lange termijn dezelfde positieve effecten te hebben als een operatie. Het behandelen van patiënten met SAPS (Subacromiaal Impingement Syndroom) met fysiotherapie kan het aantal benodigde operaties verminderen.

Herstelproces & tijd

Bij schouderimpingement kan het herstelproces variëren, afhankelijk van de ernst van de klacht en de specifieke diagnose. Met gerichte (revalidatie) training kan de pijn worden verminderd en de schouderfunctie worden hersteld. Het herstelproces kan enkele weken tot maanden duren, waarbij consistentie en inzet in de (revalidatie) training cruciaal zijn. Bij specifieke diagnoses zoals bursitis of rotator cuff ruptuur is de kans op volledig herstel groter, mits tijdig en adequaat behandeld.
afspraak maken