Frozen Shoulder

Uitleg

Een frozen shoulder, of capsulitis adhesiva, is een aandoening waarbij het gewrichtskapsel van de schouder ontsteekt, wat leidt tot pijn en stijfheid. De aandoening ontwikkelt zich in drie fasen: de freezing fase met pijn als hoofdsymptoom, de frozen fase waarin de pijn afneemt maar de stijfheid toeneemt, en de thawing fase, waarin de bewegingsvrijheid geleidelijk weer verbetert.

Mogelijke oorzaken

Frozen shoulder kan ontstaan zonder duidelijke reden (primaire) of door intrinsieke factoren zoals trauma, tendinitis, of immobilisatie; extrinsieke oorzaken zoals tumoren of CVA; en systemische oorzaken zoals diabetes of schildklieraandoeningen. Deze aandoeningen kunnen leiden tot ontstekingen of veranderingen in de structuur van het gewrichtskapsel, wat de mobiliteit beperkt.

Behandelingen & diagnose

De diagnose wordt gesteld als er langer dan drie maanden schouderklachten zijn, met een draaibeperking van meer dan 50% naar buiten en minstens twee andere bewegingen die 25% of meer beperkt zijn. De behandeling kan bestaan uit actieve en passieve mobilisatieoefeningen om de bewegingsvrijheid te verbeteren en de symptomen te beheersen.

Herstelproces & tijd

Het herstel van een frozen shoulder duurt gemiddeld tussen 1 tot 3 jaar, verdeeld over de drie fasen: enkele weken tot 9 maanden voor de freezing fase, 4 tot 9 maanden voor de frozen fase, en 4 tot 12 maanden voor de thawing fase. Het volledige herstel kan soms langer duren, met mogelijk lichte restklachten.
afspraak maken