Aspecifieke Nekklachten

Uitleg

Aspecifieke nekklachten ontstaan zonder duidelijke oorzaak en kunnen uit diverse nekstructuren voortkomen. Risicofactoren zijn onder meer oudere leeftijd, vrouwelijk geslacht, genetische aanleg, slechte geestelijke gezondheid en roken. Prognose is vaak gunstig, met 76% herstel binnen een jaar, maar recidief is gebruikelijk. Manuele therapie gecombineerd met oefentherapie toont veelbelovende resultaten.

Mogelijke oorzaken

De klachten zijn aspecifiek omdat een oorzaak niet duidelijk kan worden vastgesteld. De pijnklachten kunnen uit meerdere locaties in de nek voortkomen, zoals de spieren of gewrichten. Nekpijn kan worden veroorzaakt door trauma of werk-gerelateerde factoren. De belangrijkste risicofactoren lijken oudere leeftijd, geslacht (vrouw), genetische aanleg, slechte geestelijke gezondheid en roken te zijn.

Behandelingen & diagnose

Bij manuele therapie, zoals manipulatie en mobilisatie, wordt de focus gelegd op het optimaliseren van gewrichtsbeweging, vaak bekend als "kraken". Deze technieken streven ernaar de beweeglijkheid van een gewricht te verbeteren, wat gunstig kan zijn bij chronische nekpijn en andere aandoeningen. Studies tonen aan dat manuele therapie in combinatie met oefeningen betere resultaten oplevert op lange termijn bij verschillende nekklachten dan enkel oefeningen.

Herstelproces & tijd

De prognose bij natuurlijk verloop van aspecifieke nekpijn is vrij gunstig. Binnen de eerste 3 maanden zijn de meeste patiënten hersteld. Toch is de kans dat je opnieuw nekpijn krijgt groot. Na 1 jaar was 76% van patiënten met nekpijn volledig of grotendeels hersteld, 47% had nog nekpijn en 28% had arbeidsverzuim.
afspraak maken